Szarley, czyli śląski „duch buntu”

Historia walk klasowych na Śląsku sięga czasów najdawniejszych. Jednak specyficzną rolę w jej rozwoju odegrała walka śląskich kopaczy, czyli górników. Roman Adler Początek XIII w. to czasy wielkich zmian w świecie feudalnym. Rodziło się społeczeństwo stanowe, a monarchie patrymonialne przeżywały kryzys. Również rozbicie dzielnicowe na ziemiach… Read more

Mała „Komuna Paryska” na Śląsku

Roman Adler W 1871 r. Królewską Hutą wstrząsnął jeden z największych buntów robotniczych na terenie pruskiego Śląska. W latach 1845-1847 w Europie Zachodniej doszło do kryzysu gospodarczego, który zainicjował szereg walk klas pracujących przeciw panującej od Kongresu Wiedeńskiego w 1815 r. postfeudalnej reakcji tzw. „Świętego Przymierza”.… Read more