Teraz otwarcie mówimy – MY

Jan Bojko Tysiące robotników w czasach PRL weszło w świat sztuki. Bo „autor z rodowodem robotniczym będzie trafniej opisywał wszystko, co kojarzy się z pracą i krzywdą społeczną”. „Było to może w 1953 albo w 1954 r. Podaję te lata nie bez przyczyny. Przecież to były krótko mówiąc nieciekawe lata. Pamiętam pewnego sobotniego wieczoru zostałem… Read more

Z dziejów kultury robotniczej

Świat pracy na ziemiach obecnej Polski wypracował ponad 100 lat temu swój własny świat kultury. Dawał on poczucie godności i tworzył podstawy solidarności klasowej. Piotr Bojko Kultura robotników nie jest tożsama z kulturą robotniczą. Kultura robotnicza, klasowa na ziemiach polskich zaczęła kształtować się w końcu XIX wieku, wraz z rozwojem… Read more