Szarley, czyli śląski „duch buntu”

Historia walk klasowych na Śląsku sięga czasów najdawniejszych. Jednak specyficzną rolę w jej rozwoju odegrała walka śląskich kopaczy, czyli górników. Roman Adler Początek XIII w. to czasy wielkich zmian w świecie feudalnym. Rodziło się społeczeństwo stanowe, a monarchie patrymonialne przeżywały kryzys. Również rozbicie dzielnicowe na ziemiach… Read more

Zmowa Tworkowska

Dariusz Zalega Tworków – niewielka wieś w powiecie raciborskim. Niewielka, za to z pasjonującą historią jednego z największych buntów chłopskich na Górnym Śląsku. Cofnijmy się w czasie o ponad dwa wieki. Po rewolucji francuskiej na pruskiej wsi zaczęło wrzeć. Major Pannwitz pisał: „Niewiarygodne wprost, jak głęboko zakorzenił się francuski zmysł… Read more

Mała „Komuna Paryska” na Śląsku

Roman Adler W 1871 r. Królewską Hutą wstrząsnął jeden z największych buntów robotniczych na terenie pruskiego Śląska. W latach 1845-1847 w Europie Zachodniej doszło do kryzysu gospodarczego, który zainicjował szereg walk klas pracujących przeciw panującej od Kongresu Wiedeńskiego w 1815 r. postfeudalnej reakcji tzw. „Świętego Przymierza”.… Read more

Czas pogardy

Dariusz Zalega Strajk w chorzowskiej Hucie Batory przypomniał, że pojęcie walki klas nie skończyło na śmietniku historii. A także o tym, że każda walka może zakończyć się porażką, ale bez tej walki przegrywa się od razu. Stanął sam wśród robotników – był w końcu panem prezesem. Usłyszeli: „No i co, jestem! Czego chcecie?” A ci zaczęli mówić o… Read more